top of page

Награда за Европейската столица на иновативния капитал – iCapital


Може ли вашият град да стане следващата Европейска Столица на Иновациите?

Третото издание на наградата за Европейска столица на иновациите започна.


Карлос Моедас, комисар по научните изследвания и иновациите, стартира първа награда iCapital в размер на 1 000 000 евро, която ще отиде в града, който успешно е експериментирал с нови и новаторски инициативи, ориентирани към гражданите, доказвайки се като „Testbed” за потенциални решения на съответните обществени предизвикателства.

Градът ви може ли да кандидатства?

Конкурсът е отворен за градове:

* които имат над 100 000 жители (в страни, в които няма град по-голям от 100 000 жители, най-големият град може да участва)

* от държава-член на ЕС или държава, асоциирана към Horizon 2020, програмата за изследвания и иновации.

Краен срок за кандидатстване е 21 юни 2017 г.

Критерии за награждаване

Градовете кандидати ще бъдат оценявани въз основа на иновативните решения на техните съответни обществени предизвикателства, които са започнали след 1 януари 2016 г. Градовете ще трябва по-специално да докажат как са създали местни условия за иновации чрез:

* Опитвайки иновативни концепции, процеси, инструменти и управленски модели като test-bed за иновации

* Ангажиране на гражданите в иновационния процес и гарантиране на възприемането на техните идеи

* Разширяване на привлекателността на града, за да се превърне в пример за други градове

* Подсилване на местната екосистема чрез прилагане на новаторски практики

Награди

Победителите ще бъдат обявени през ноември 2017 г. Ще бъдат присъдени три парични награди за най-добрите градски инициативи, създаващи подходящата среда за иновации:

* Европейска столица на иновациите - 1000.000 евро

* Първи подгласник - 100.000 евро

* Втори подгласник - 100.000 евроbottom of page