top of page

Kонкурс "Европа в моя регион"


Включи се в конкурса за статия на тема "Европа в моя регион" и спечели пътуване с цел обучение по журналистика в Брюксел!


Напишете блог пост на всеки език за всеки проект, финансиран от ЕС до 27 юни и може би ще бъдеш един от четирите победители, поканени в Европейската Седмица на Регионите и Градовете през октомври като напълно акредитиран журналист с обучение по мобилна журналистика и журналистика, базирана на разкази.

Посетете: bit.ly/EUblogContest

Заявленията се подават до 27 юни 2017 г.


bottom of page