top of page

Запознайте се с възможностите на EURES - Европейския портал за професионална мобилност.


EURES е много повече от Европейския портал за професионална мобилност.


Помагайки за търсещите работа от 28-те държави-членки на Европейския съюз, както и от Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, 1000 съветници на EURES са в ежедневен контакт с работодатели и търсещи работа в цяла Европа. Разгледайте техния портал и открийте интересни възможности тук https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage


bottom of page