top of page

Напълно финансирана стипендия в ИспанияThe Barcelona Graduate School предлага учебни облекчения и напълно финансирани стипендии, основани на академични постижения. Стипендиите са валидни за чуждестранни студенти, за да получат една от трите официални магистърски степени: Икономика и финанси, Специализиран икономически анализ или компютърни науки. Крайният срок за кандидатстване е 25 юни.

Финансовата помощ, която е на разположение на студентите, включва напълно финансирани стипендии, освобождавания за 100%, 75%, 50% и 25% от таксите за обучение и асистентите за обучение.

Основни критерии:

* Ключовите елементи на силната кандидатура са високата средна оценка, доброто излагане на целта и забележителното референтно писмо;

* Необходими са също така отлични познания по икономика и добри количествени умения;

* Кандидатите трябва да предоставят бакалавърска или еквивалентна степен от акредитиран колеж или университет;

* GRE тестът е силни препоръчителен за кандидатите за всички програми. За кандидатите за компютърни науки GRE е задължително;

* Напреднало ниво на владеене на английски език трябва да се докаже чрез TOEFL 90 или IELTS 6.5.

.


bottom of page