top of page

Остават по-малко от 5 дни до крайния срок за кандидатстване в инициативата „Ти и Lidl за по-добър жи


На 25 юни изтича крайният срок за кандидатстване в най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – „Ти и Лидл за по-добър живот“. Инициативата ще подкрепи проекти, които ще допринесат общностите по места да водят по-качествен и по-пълноценен начин на живот. Подкрепата ще бъде насочена към проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот. Всеки един от одобрените за финансиране проекти ще получи безвъзмездно финансиране в максимален размер до 10 000 лева.


Конкурсът е отворен за неправителствени организации: сдружения, фондации, организации с нестопанска цел, читалища и училищни настоятелства. Участието в него става чрез изпращане на попълнени документи на електронен адрес: lidl@wcif-bg.org. Пълният пакет документи за кандидатстване е достъпен на официалния сайт на инициативата – lidl.bg/ti

Поради големия интерес към инициативата и с цел да бъдат максимално полезни Лидл България и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ стартираха поредица от публикации в помощ на кандидатстващите. Целта е публикуваната информация да послужи като отправна точка при разработването на проектните предложения от страна на кандидатите. Екипът на инициативата препоръчва на кандидатите да се запознаят подробно с всички помощни материали преди да разработят предложението си за проект. Материалите включват дефинициите и проблематиката, които възприема инициативата, както и разяснения на формалните и качествени критерии. Всички материали, включително и указанията и общите условия са публикувани на сайта на ФРГИ.

„Ти и Лидл за по-добър живот“ се реализира от Лидл България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. От 1-ви май до 25-и юни търговската верига отделя по 3 стотинки от всеки касов бон в магазините си в цялата страна, като със събраните средства ще финансира проекти в областите образование, опазване на околната среда, култура и историческо наследство, както и здравословен начин на живот. Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората от различните региони.

Източник: НПО Портал


bottom of page