top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Тренинг курс "EMPLOYABILITY AMBASSADORS"


11-17 Ноември 2017 | Мольина (Малага), Испания

Посланиците за заетост подготвят участниците с набор от средства, които ефективно насърчават пригодността за заетост на техните целеви групи в техните местни общности.

По този начин ще бъдат осигурени информационни ресурси и ще бъдат разработени социални компетенции.


Основната цел на обучителния курс е да предостави набор от инструменти, които ще позволят на участниците ефективно да насърчат пригодността за заетост на техните целеви групи в техните местни общности.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 24.09.2017!

Повече информация и кандидатстване ТУК


bottom of page