Доброволчески лагер 2017 в Муджу, Южна Корея


Кандидатстването е отворено за доброволчески лагер в Муджу, Южна Корея. Три дни и четири нощи, в които младите доброволци ще работят заедно, за да извършват селскостопански дейности, както и дейности за културен обмен. В работния лагер не само ще помагате на общностите да процъфтяват, но също така ще получите познания за чужди култури и ще създадете нови приятелства от цял свят!

Този доброволчески лагер е отворен за всички. Международни младежки доброволци могат да кандидатстват за тази програма.

Местоположение: Южна Корея


Предимства:

* Да добиете опит в доброволческата дейност и да развиете нови умения.

* Да създадете нови приятелства с хора от Корея и останалия свят.

Приемливост:

* Минимална възраст – 16 години;

* Желание за работа с хора от различни среди

Кандидатствайте онлайн чрез официалната страница на лагера.