Спечели "Европейска младежка награда" 2017


Ако си създател на промени чрез цифрови проекти, които могат да окажат влияние върху обществото, покажи своя талант в общоевропейския конкурс # EYA17!


Имате ли дигитален проект, насочен към целите на Съвета на Европа, Европа 2020 и целите на ООН за устойчиво развитие?

Ако сте под 33-годишна възраст и живеете в една от тези 59 страни, можете да кандидатствате. Съществуват 8 категории: здравословен живот, интелигентно учене, свързващи култури, зелени земи, активно гражданство, устойчива икономика, открити иновации и специална категория, свързана с водата. Трима победители за всяка категория ще бъдат поканени на фестивала EYA в Грац (Австрия) от 29 ноември до 2 декември, за да представят своя проект и да получат наградата. Разходите за пътуване и настаняване ще бъдат осигурени.

Краен срок: 15 юли 2017 г.

Научете повече.