top of page

Толерантност: в обувките на другия


Обучителният семинар "Толерантност: в обувките на другия" събира в Боровец 20 активни младежи между 16 -25 години, обединени около идеята за създаване на по-добра среда за живот. Датите на събитието са 22 - 23 юли 2017.


Основната тема на обучението е Толерантност, разгледана от различните страни и аспекти. Концепциите за толерантността ще бъдат разгледани и разучавани на шир и на длъж, от Изток на Запад, от А до Я. Участниците ще имат възможността да се запознаят с различните методи за борба с езика на омразата, провеждането на активна кампанийна дейност и използването на онлайн каналите за комуникация за достигане до масите. Обучението ще включва още теми като стереотипи, предразсъдъци и дискриминация и права на човека. Заявки за участие могат да се подадат на office@infopass.eu или на лични съобщения към профила на МИКЦ - Възможности без граници Крайният срок за заявка на участие е 15 юли 2017. Всички разходи по настаняване, храна и материали са за сметка на проекта. Транспортните разходи остават за сметка на участниците като техен принос. Обучителният семинар "Толерантност: в обувките на другия" се организира от Сдружение "Възможности без граници", в рамките на проекта "МИКЦ - Възможности без граници" с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ) към Министерството на младежта и спорта.


bottom of page