FITA 4 - От идея до действие


2-8 Октомври 2017 | Серседиля (Мадрид), Испания

От идеята за действие 4 е четвъртото издание на 5-дневно обучение, насочено към младежки работници и младежки лидери. Основната цел е да се даде възможност на участниците да развият своите компетенции, насърчавайки и подкрепяйки младежкото предприемачество в социалната сфера.


Основната цел на този курс е да даде