top of page

FITA 4 - От идея до действие


2-8 Октомври 2017 | Серседиля (Мадрид), Испания

От идеята за действие 4 е четвъртото издание на 5-дневно обучение, насочено към младежки работници и младежки лидери. Основната цел е да се даде възможност на участниците да развият своите компетенции, насърчавайки и подкрепяйки младежкото предприемачество в социалната сфера.


Основната цел на този курс е да даде възможност на младежките и младежките лидери, участващи в курса, да развият своите компетенции, насърчаващи и подкрепящи младежкото предприемачество в социалната сфера. Това ще стане, като се преживеят процеса и стъпките за поставяне на идеи в конкретни планове за действие по време на курса на обучение и получаване на трансфер от собствения им опит към това как да се подкрепят и съпътстват предприемчиви проекти от младежи, с които работят.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 15 АВГУСТ 2017

Повече информация и кандидатстване ТУК


bottom of page