top of page

Стаж във FEDRA, БелгияFEDRA понастоящем търси талантлив и ентусиазиран обучаващ се да се присъедини и да подкрепи екипа в Брюксел за стаж (3 до 6 месеца).

FEDRA е европейска федерация с нестопанска цел, която подкрепя частни, обществени и академични организации, които се интересуват от по-бързото развитие на техните региони чрез разработването на проекти отдолу-нагоре. За да преодолее разликата с Европа, FEDRA фокусира дейността си върху 2 силни стълба: център за експертни познания по регионалните въпроси в Брюксел и силна и нарастваща общност от 20 000 ключови регионални играчи.

Местоположение: Белгия

Ползи:

- Отговаряне за инициативата "Buy From European Regions Charter"

- Проучване, наблюдение и анализ на съществуващите регионални инициативи за европейски растеж;

- Развиване и управление на общността "Buy From European Regions Charter";

- Разработване на комуникационни материали за различни комуникационни кампании;

- Актуализиране уебсайта на Buy From European Regions;

- Писане на статии за новинарската зала на FEDRA;

- Допринасяне за социалните медии и стратегията на FEDRA.

- Подпомагане на екипа на FEDRA в няколко текущи проекта, като Инициативата за млади регионални посланици, цифровата платформа на FEDRA и т.н.

Допустимост:

- Този стаж е отворен за завършилите бакалавърска или магистърска степен, млади професионалисти;

- Кандидатите трябва да покажат интерес към междурегионалното сътрудничество и регионалното развитие;

- Стажът е неплатено партньорство. Въпреки това, в зависимост от ситуацията на стажанта, се предвижда финансова компенсация за разходите за обществен транспорт и други разходи.

- За да има споразумение за тристранно партньорство, е задължителна връзка с академична институция или друга публична/частна институция (Търговска камара...).

ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Моля, изпратете мотивационно писмо (на английски език) и автобиография до г-жа Марион БУВЕ на адрес neoconnect@fedra.eu

Организаторите ще се свържат с избраните кандидати ще бъдат в близките дни за интервю в Брюксел. Избрани кандидати, живеещи извън Брюксел, ще бъдат интервюирани от Skype или FaceTime.

Краен срок за кандидатстване: 13 юли 2017 г. (остават 3 дни)


bottom of page