top of page

6-ти етап на проекта "CBY DCW(I)M" - конференция в Udayana University, Bali, IndonesiaЕдно от поредицата от събития - 6ти етап на проекта "Development of capacities for work with (i)migrants". Тази програма беше инициирана от Act Global Indonesia, която работи с неправителствени организации от Македония, България - МЦРОО и Германия, сред които и МЦРОО. Фокусът на този семинар е да предостави знания на младите хора в Индонезия, особено сред академичните среди / студентите, да могат да разберат повече за техническата и нетехническата част в ролята на мигранта, търсещ работа. Благодарим на всички, които присъстваха на нашия семинар в университета в Удана. Благодарни сме, че успяхме да го споделим с вас!

bottom of page