КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - "Силата на момичетата: Впусни се в международната младежк


16 - 20 октомври 2017г., Испания

Обучението ще бъде насочено към жени младежки работници или обучители, които биха искали да започнат своя международен опит.

Младежката работа може да играе основна роля в овластяването на момичетата, особено по отношение на предоставянето на възможности за самооценка, развитие на умения и компетенции.


След големия успех на предните инициативи през 2010г. относно ролята на жените в обществото, както и през 2012г. с по-специален анализ на жените в областта на социалната икономика, през 2013г. относно насърчаване на пригодността за заетост на младите жени чрез неформално образование, стратегията за тази година е ориентирана към работа в международен мащаб и как това би помогнало в дългосрочен план.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ: 24 юли 2017г.

Повече информация можете да намерите ТУК.