top of page

SEE Peace Fellowship 2017 в СърбияSEE Peace Fellowship е възможност за младежи от Югоизточна Европа, които се интересуват от медитация, вътрешно спокойствие и личностно развитие като цяло да преоткрията себе си и да направят света си по-добро място за живеене.

Проектът ще се проведе в Сърбия от 28 септември до 1 октомври.

Ползи:

Участниците ще научат повече за вътрешния мир чрез практикуване на медитация и вътрешно спокойствие като начин да ги включат в обществото си.

Цели на проекта:

- Да вдъхне увереност на младежи и да ги подтикне да търсят промяната;

- Да събере млади лидери и активни личности от целия Югоизточно-европейски регион заедно за съвместна работа;

- Да изгради и подсили настоящата мрежа от младежи, борещи се за мир и спокойствие в региона;

- Да насърчи методи за изграждане на мирна среда, която може да се приложи към всички култури, религии и професии;

- Да осигури на участниците същите методи за вътрешен мир и лидерство чрез самодисциплина и съчувствие;

- Да преоткрие идеята за саморазвитие и вътрешен мир като основа за световен мир;

- Да израстват заедно и да бъдат активни граждани, борещи се за промяна в своето общество.

Кой може да участва:

- Граждани на следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Хърватия, Сърбия, Словения, Черна гора, Македония и Кипър;

- Възрастовата граница е 20-32 години в деня на подаване на кандидатурата;

- Участниците е желателно да са преминали 14-дневна програма за саморазвитие. По време на попълване на кандидатурата, участниците не са длъжни да са приключили програмата;

- Млади лидери, които вярват, че всеки има ключова роля в изграждането на мир около себе си;

- Отворени и позитивни младежи, които търсят правилните методи и начини да изградят вътрешен мир и спокойствие в ежедневието си;

- Изисква се добро владеене на писмен и говорим английски език;

- Кандидатите трябва сами да се придвижат до събитието.


bottom of page