top of page

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ФОНДА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ


В Брюксел беше обявен стартът на Фонда за младежка заетост по ФМ на ЕИП и НФМ. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн предоставят общо 60,6 милиона евро за период от седем години в подкрепа на транснационални проекти насочени към устойчива и качествена младежка заетост. Целта на фонда е да финансира пилотни проекти, които ще помогнат на младежите да намират работа, както и за обмен на добри практики от една държава в друга. Предвидени са средства и за изследвания.


Крайният срок за кандидатстване е 1 август 2017 г.

Текстът на поканата за кандидатстване можете да намерите тук.


bottom of page