Най-горещите работни позиции през 2020


Новите технологии, промените в климата, роботиката, намаляване на природните ресурси, възобновяеми енергийни източници, икономика, споделяне на големи данни информация, застаряване на населението: това са само част от проблемите на глобализацията, върху които трябва да се фокусираме, както и да насочим усилието и работата в разрешаването им.