Фокусът на ЕPALE за м. юли - ранонапускащите училище и образованието „втори шанс"