top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - Изграждане на хомогенно партньорство


2 - 10 септември 2017г., Лондон, Великобритания

Основната цел на проекта е организирането на обучителен курс, в който ще участват 45 младежки лидери, младежки работници и представители на неправителствени организации, идващи от 14 различни страни в Европа.

Международният курс ще осигури професионално и организационно развитие, както и насърчаване на нови партньорства и проекти, които оказват голямо влияние в обществените отношения.


Провеждането на този международен тренировъчен курс ще се основава на неформално образование, методи за учене по модела на междукултурен диалог и комуникация. Ще се проведе чрез използване на интерактивен и подход за участие.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 28 юли 2017г.

Повече информация можете да намерите ТУК.


bottom of page