top of page

Университетските такси и финансовата помощ за тяхТакси за обучение и субсидии

Университетските такси в Европа се различават значително – докато в някои европейски страни приемът за висше образование е свободен, в други университетите са по-скоро скъпи. Финансовата подкрепа под формата на стипендии, субсидии и заеми също зависи от различни критерии.

Кратък преглед на структурата на таксите и субсидиите

В качеството си на европейски гражданин, един студент в университет от друга европейска държава:

  • не може да бъде задължен да заплаща по-високи такси за обучение;

  • има правото на абсолютно същите субсидии за покриване на курса на обучение като гражданите на съответната държава.

Този подход не се отнася непременно за подкрепата и поддържането на субсидиите и заемите. Въпреки всичко обаче някои държави, по своя собствена инициатива, могат да изберат да поддържат стратегията на предлагане на стипендии за чуждестранни студенти.

Чуждестранни студенти, които вече са граждани

Дори ако даден студент не е по националност от държавата, в която иска да се обучава, ако той е живял там в продължение на 5 години или повече, той има правото на държавна субсидия при същите условия, каквито са определени и за гражданите на съответната държава.

Финансова помощ от държавата

Европейската комисия не е отговорна за съдържанието на националните уебсайтове с линк от тази страница.

За информация относно субсидии за обучение в чужбина можете също да се свържете с Mинистерството на образованието.

Ако изберете да се обучавате в чужбина, е вероятно все още да можете да вземете субсидия от вашата родна страна. Това зависи изцяло от отговорните институции в нея. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че такива стипендии може да са на разположение за ограничен период от време.

Примерна история

Проверявайте условията, прикрепени към студентските стипендии от вашата родна страна

Йохс е датчанин, който решава да предприеме 2-годишно обучение в магистърска степен във Великобритания след 4-годишно обучение в САЩ. По това време, датското правителство предлага стипендии за датски студенти за максимум 6 години. Обаче се появява 4-годишен лимит по отношение на броя години, в продължение на които датски студент може да получава тази стипендия, при условие че обучението е било извън пределите на Дания. Йохс не е бил наясно с това условие; тъй като той е получавал тази стипендия през четирите години от своето обучение в САЩ, за съжаление не му е била отпусната стипендия за периода на обучението му във Великобритания.


bottom of page