top of page

Европейска консултация на тема младеж, мир и сигурностКраен срок: 02 август 2017 г. От 19:00 (българско време)

Отворено за: млади хора на възраст между 15 и 29 години, които са активни и ентусиазирани

Място: 25 - 27 септември 2017 г. в Брюксел, Белгия

Описание

Като част от редица регионални консултации, организирани в рамките на проучването на напредъка в областта на младежта, мира и сигурността, възложено с Резолюция 2250 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, Европейската служба за външна дейност, в партньорство с Фонда на ООН за населението, Службата за подкрепа на укрепването на мира на Обединените нации, Фондация "Анна Линд", Европейският младежки форум и Европейското партньорство за деца и младежи в областта на укрепването на мира (Обединена мрежа на младите мироопазващи сили, World Vision International и търсене на обща територия) , ще организират Европейско обсъждане на тема Младеж, мир и сигурност.

Обсъждането ще се проведе в Брюксел, Белгия от 25 до 27 септември 2017 г. и ще бъде част от глобалните усилия за засилване на действието на Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН, която призовава за по-голяма роля на младите хора за укрепване на мира и сигурността. Обсъжданията от различни регионални консултации и други дискусии с млади хора по целия свят ще бъдат включени в проучването на напредъка, в което се подчертава положителният принос на младите хора за укрепване на мира. Проучването за напредъка ще бъде представено на Съвета за сигурност на ООН и на държавите-членки в началото на 2018 г. Европейското обсъждане в Брюксел ще включва стратегически партньорски дискусии между 40 избрани млади хора от региона.

Допустимост

Европейското регионално обсъждане за младежта, мира и сигурността е отворено за 40 млади хора на възраст между 15 и 29 години, които са активни, ентусиазирани и инвестират в насърчаването на мира и сигурността в Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и Западните Балкани (Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина и Косово), за да обсъдят и ориентират ролята на младите хора в поддържането на мира в техните общности и държави.

Разходи

Ще бъдат осигурени всички разходи, включително пътуване и настаняване на избраните участници.

Как се кандидатства

Изборът на участниците ще бъде направен въз основа на мотивация и опит, като мнозинството трябва да идва от младежки организации. Организаторите ще осигурят баланс по възраст, пол, географско положение и разнообразие сред избраните участници. Успешните кандидати ще бъдат уведомени по имейл. Всички заявления трябва да бъдат подадени до сряда, 2 август 2017 г. От 18:00 (Централно европейско време).

За да кандидатствате, попълнете заявката

За въпроси моля пишете на enquiries@youthpeacesecurity.com.

За повече информация посетете официалния уебсайт.

Източник: http://mladinfo.eu


bottom of page