top of page

Новите IT професии


В IT сектора има много и различни професии. За повечето от тях е важно да притежавате и развивате някои общи качества, но в зависимост от направлението са нужни и по-специфични технически или личностни умения, конкретно образование, сертификати и т.н.


За да се ориентирате в разнообразието от професионални направления в IT сферата, ето и основните зони: - програмиране - QA/тестване - автоматизирано и ръчно - писане на техническа документация - администриране - системно администриране, мрежово администриране, администриране на бази данни - графичен дизайн. Списъкът няма претенции за изчерпателност, а само идентифицира областите, в които в момента има най-силно търсене и в които очакваме тази тенденция да се запази. При всички случаи имайте предвид, че IT секторът ще продължи да се развива с бързи темпове, а прогнозите са недостигът на подготвени хора да се задълбочи. Така че, ако от сега се ориентирате към специализация в някое от посочените IT направления, с голяма доза на увереност можем да ви кажем, че ще успеете да се реализирате с лекота. В същото време обаче е важно да имате предвид и че с развитието на технологиите непрекъснато се появяват и нови професии. Част от професиите, които ще са актуални след 5 години, най-вероятно в момента не съществуват. По подобен начин наскоро се появиха или просто получиха наименованието си редица нови професии, за които не бяхме чували преди. Те звучат донякъде познато, но невинаги е толкова ясно в какво се състои същността на работата или изискванията за позицията. За да ви помогнем да се ориентирате по-добре, ето и списък с някои от тези нови IT професии, за които перспективите за професионална реализация са доста добри. Ethical Hacker Името на тази професия - "етичен хакер" - звучи малко противоречиво, имайки предвид смисъла на хакерството като синоним на неправомерно, неоторизирано нахлуване в чужди и обикновено защитени системи и комбинирането му с етиката. В действителност обаче професията е не само етична, но и с голямо значение за бизнеса. Етичният хакер използва придобитите си умения, креативност и находчивост, за да открива всички възможно пролуки и недостатъци в сигурността на компютърните системи с цел тяхното подобряване и допълнително защитаване от злонамерен чужд достъп и проникване. Обикновено в "етични хакери" се преквалифицират експерти в областта на Quality Assurance и специалисти в системната сигурност. DevOps Engineer Това е сравнително нова професия, която представлява комбинация от уменията на системен администратор, инфраструктурен и мрежов специалист, като в същото време обхваща и зони от програмирането, тестването, сигурността и качването на цялостна IT инфраструктура в Cloud-a. Поради комплексните умения, които изисква тази роля, и нейния широк обхват специалистите по DevOps ще стават все по-търсени и необходими на организациите. Тази професия изисква търпение, предишен опит и готовност за навлизане във всички изброени по-горе области от IT спецификата. Machine Learning Engineer Machine Learning (ML), или "Машинното самообучение", е дял от компютърните науки и неразделна част от теорията за Изкуствения интелект. Именно специалистите, които работят в тази област, са хората, които могат да направят революция в начина ни на живот и да го превърнат в сюжет от научнофантастичен роман. Без да преувеличаваме, можем да кажем, че чудесата, които предстоят, са именно в ръцете на специалистите по Machine Learning. Тяхната работа е да създават и обучават алгоритми, които правят прогнози на база обработката на данни и които да могат да се самообучават. Някои от практическите приложения на ML са филтрирането на спам, оптичното разпознаване на символи, създаването на търсачки, както и компютърното зрение. Хората, които се занимават с ML, са с профил на компютърни инженери, математици или статистици, обикновено със специализация в областта на изкуствения интелект и с умения за програмиране. Data Scientist / Quantitative Analyst Тези две професии също са сравнително нови за пазара и отново са свързани с изкуствения интелект и машинното самообучение. Чрез анализа на огромно количество данни тези специалисти създават и разработват сложни модели и алгоритми, които служат за прогнозиране на определено поведение и повтаряемост на конкретни резултати. Доста такива експерти работят в областта на маркетинговите проучвания с цел прогнозиране на клиентските предпочитания и поведение, както и във финансовата сфера: анализират тенденциите на борсовите пазари и създават прогнозен модел за успешна търговия с акции. Хората, които заемат такива роли, отново са силни в математиката, статистиката и анализа на данни. Cloud Engineer Противно на очакванията, това не е инженер, който витае в облаците, а инженер със сериозна подготовка в областта на така нашумелите Cloud технологии, които позволяват на големите компании да поддържат цялата си налична IT инфраструктура и да организират съхраняването и достъпа до информация по удобен и сравнително независим от външни влияния начин (например липса на токоподаване, повреда в хардуера). Този метод на организиране е много удобен и предпочитан за компании с много географски локации и различни часови зони, но скоро ще стане достъпен и за масовия потребител. За да станеш Cloud Engineer, е необходимо да си специалист с широки познания в системната и мрежовата администрация, IT интеграциите, и най-вече да си запознат с някоя (или всички) позната до момента Cloud технология. Big Data Engineer Big Brother е отживелица, дойде времето на Big Data! Ако искате да видите Big Data (или така наречените големи масиви от данни) в чист вид, отворете си Facebook, Google или Amazon. Техният бизнес модел е основан на събирането, съхранението и анализирането на огромни масиви от структурирани и неструктурирани данни за техните потребители, които с помощта на Big Data технологиите могат да бъдат обработвани в реално време и така да предвидят следващата ни покупка, маршрут или поведение в мрежата. Можем с увереност да кажем, че Big Data технологиите са "следващото голямо нещо" и тяхното отражение ще се усети в разнообразни области от човешкия живот. Хората, които се занимават с Big Data, обикновено са с профил на Database администратори и програмисти. Internet of Things (IoT) Интернет на вещите/нещата е термин, който описва взаимодействието на голям брой физически обекти (устройства, сгради, превозни средства и др.) в една компютърна мрежа. Тази концепция позволява всички използвани от човека в различните му дейности устройства и системи да са свързани помежду си чрез сензори, контролери и други комуникационни компоненти. Именно така стават реалност нашумелите напоследък smart home (букв. от англ. език "умен" дом), smart building ("умна" сграда), smart city ("умен" град) проекти, "умното" и почти изцяло автоматизирано управление на системи за соларна ефективност, "умните" паркинги на бъдещето, биотехнологиите, болничното обслужване и много разнообразни дейности от всички сфери на човешкия живот. С IoT в момента се занимават специалистите по програмиране, архитектите, дизайнерите и много други разнообразни професии.

Статията е част от специалното издание на "Кариери" - "Моята кариера 2017: Непознатите IT & инженерни професии".


bottom of page