top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - "Продължи напред! Международен курс с активна дейност по


27 август - 2 септември 2017г., Лешно, Полша

Заинтригувани ли сте от спорта? Работите ли с младежи? Бихте ли искали да подобрите вашата компетентност, за да привлечете най-вече тези, които са част от рисковите социални групи в едно общество? Каним ви на тренировъчен курс, организиран в Полша!

Проектът включва представители на организации, участващи активно в работата с младежи, които в контекста на европейските събития, по-специално голямата вълна на миграция към Европа, както и нарастващия дял на млади хора, изложени на риск от социално изключване, търсят универсални решения, подкрепящи социалното приобщаване.


С този проект ние искаме да повишим качеството на работата с младежи с по-малко възможности и да предложим инструментариуми, подходящи за техните нужди. Искаме да популяризираме социалните "илюзии" по отношение на младежта. Също така - да допринесем за повишаване нивото на тяхната интеграция.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 11 август 2017г.

Повече информация можете да откриете ТУК.


bottom of page