top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - ЕДС, Вдъхновението! - Конференция


5 - 12 октомври 2017г., Силвеш, Алгарв, Португалия

Това събитие, свързано с Европейската Доброволческа Служба, е насочено към управлението на качеството на провежданите проекти под егидата на тази програма.

Целта е да се създаде пространство, в което младежките работници на ЕДС да изследват, да споделят, да отразяват, да практикуват и да научават как да прилагат качествено знанията си, като използват в същото време пълния потенциал на възможностите си.


Семинарът ще осигури място за обмен на добри практики, за споделянето на успешни истории, на опит в обучението на организациите участнички, които работят с доброволци от ЕДС. Събирайки успешните практики и показвайки въздействието, което са постигнали проектите, целта е да се вдъхновят участниците в проектите за ЕДС, както и да се подобри качеството на учене в бъдещите проектни дейности.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 14 август 2017г.

Повече информация можете да откриете ТУК.


bottom of page