КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - "Писането като пренаписване"


6 - 15 октомври 2017г., Лиласте, Латвия

Това ще са осем дена, изпълнени с писане, художествени експерименти и творчески израз, които научават разказвачите да представят истории, спомагащи за изграждането на мир, солидарност и увереност, като в същото време ще се пренаписват и истории, които възпроизвеждат отрицателни модели на мисли и действия от обкръжаващата действителност.

Творческото писане е мощен инструмент за изразяване и връзка между хората, допринасяйки за личния и професионален растеж на писателя. С проекта "Писането като пренаписване" ние се стремим да увеличим компетенциите на младежките работници, социалните работници и всички видове преподаватели - основна целева група на този курс - да прилагат техники и елементи на творческото писане в ежедневната си работа с млади хора от различен произход.


Като се има предвид настоящата социално-политическа ситуация в Европа, нарастващият национализъм и конфликти, целевата идея ще бъде поставена върху потенциала на творческото писане, за да се насърчи междукултурното учене и да се води борба с неефективни алтернативни методи за учене на младите хора.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 20 август 2017г.

Повече информация можете да откриете ТУК.