top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - "Живеещи заедно сред различността, разрешаващи конфликти


13 - 22 октомври 2017г., Бад Бевензен, Германия

Този семинар за обучение се фокусира върху свързването на междукултурната и международната (младежка) работа и популяризирането на Активното европейско гражданство.

Семинарън се насочва към младежки лидери и други младежки работници, които вече имат опит в провеждането на младежки обмени или имат вероятност да получат такъв опит в бъдеще.


Чрез сътрудничеството на различни партньори от 7 различни европейски държави и участието на организации на малцинствата и организации, работещи с мигранти като целеви групи, ще бъдат създадени нови мрежови структури. Тези структури ще спомогнат ефективно да улеснят младите хора от малцинствен или миграционен произход да участват повече в международния обмен и европейската младежка политика. Тези организации ще насърчават междукултурния диалог, както и дейността в тази сфера на "старите" и "новите" членки на ЕС.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 30 август 2017г.

Повече информация можете да откриете ТУК.


bottom of page