top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Учебно посещение "Демокрация: презареждане"


22 - 27 октомври 2017г. | Лисабон, Португалия

Целта на учебната визита "Демокрация: презареждане" е поставянето на акцент върху обмена и размишляването в посока съществуващите практики за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно ниво, както и разглеждането на поставените въпроси относно качеството в тези практики.

Като такова посещението ще допринесе и за развитието на необходимите и желани компетенции на участниците за ефективно планиране, внедряване, поддържане и реформиране на структурите на процеси и дейности, изискващи местно участие.


Участието на младите хора в разработването на политики за младежта и в процеса на вземане на решения е от основно значение за повишаване на чувството им за принадлежност и активно гражданство в обществените отношения. Участието в по-широко измерение ще спомогне, когато младежът има активен глас и именно той е основен фактор за оформяне на местни политики.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 10 септември 2017г.

Повече информация може да намерите ТУК.


bottom of page