top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - "Нека бъде ексцентрично! - Включване на сексуалната ориен


5 - 10 ноември 2017г., Молина, Малага, Испания

Този обучителен курс ще предостави на участниците необходимите компетенции, за да включи сексуалната ориентация и половата идентичност в практиката на младежката работа и да се бори с предразсъдъците и дискриминационните нагласи.

Този 5-дневен многостранен курс цели да изследва сексуалната идентичност и равенството между половете, както и идентичността на тези, които не са запознати с колектива на проблеми LGBT.


Търсим младежки работници, които се интересуват от насърчаване на достъпна и приобщаваща младежка работа, и които се ангажират да развиват своя собствена практика. Обучителният курс ще даде възможност да се изградят взаимоотношения и да им се помогне да се свържат с практикуващите младежки практики от цяла Европа по тази тема.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 17 септември 2017г.

Повече информация можете да откриете ТУК.


bottom of page