top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - "ТИК ТАК по френски"


12 - 18 ноември 2017г. | Брюксел, Белгия

ВНИМАНИЕ: РАБОТЕН ЕЗИК НА ПРОЕКТА Е ФРЕНСКИ!

Целта на този тренировъчен курс е да развие компетенциите на участниците за осъществяване на проектите "Мобилност на младежките работници" в рамките на програмата "Еразъм+" и да отрази ролята на младежките работници и младите лидери при разработването на проектни дейности


Този курс ще преодолее потенциалните пречки, които местните организации изпитват при прилагане на разработени дейности, като ще акцентира върху тяхното съсредоточаване в посока развитие на умения за управление на проекти и чувство за инициативност.

Неразбираемите концепции ще бъдат отново дефинирани, за да влязат в оптимална полза на бъдещите участници по програма Erasmus+/Youth in Action с ключово действие на (KA1) "Мобилност на младежките работници".

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 17 септември 2017г.

Повече информация можете да намерите ТУК.


bottom of page