top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Конференция - "Извиси гласа си за утрешна Европа" - Образователен фо


13 - 16 ноември 2017г., Любляна, Словения

Форумът събира различни заинтересовани страни в областта на младежта, за да проучи съответните политики и практики, свързани с образованието за демократично гражданство с европейско измерение, да придобие нова представа за темата и да развие вдъхновяващи отговори. Дейността ще събере различни заинтересовани страни - практикуващи юристи и младежки политици, учители, преподаватели и активисти - от програмните страни по програмата "Еразъм +" и страните партньори от региона на Западните Балкани

Опитът да се постигне напредък в европейската политическа интеграция в по-голяма степен извън рамките на междуправителственото сътрудничество води до въпроса до какво ниво е възможна гражданска идентификация и воля за колективно политическо действие на европейско равнище?


Младите европейци имат ли възможност да се социализират с европейското гражданство е другият водещ момент. Как разбираме концепцията и какви са механизмите за нейното прилагане? Дали европейското измерение се насърчава, като се използват подходящи педагогически подходи към гражданството на национално равнище? Освен това, каква е ролята на младежката работа в развитието на чувството за гражданска ангажираност на младите хора за Европа и настоящите европейски проблеми? Ако искаш да разбереш повече, включи се и ТИ!

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 17 септември 2017г.

Повече информация можете да откриете ТУК.


bottom of page