top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - "MOJU YOU(th)NIVERSITY 2017"


16 - 21 октомври 2017г., Фаро, Португалия

Основната цел на този проект е да развие компетенциите на участниците да работят и да действат в междукултурна среда, по-специално по теми като управление на конфликти с млади хора с различен културен произход, особено мигранти и бежанци чрез неформално образование. Също така има за цел да осигури качествено обучение за участниците в определени области на младежката работа.


Това е пространство за обсъждане и обмяна на опит е пряко свързано с международен курс на обучение "Трансформърс! - Обучение по младежки трансформиращи конфликти при културни различия".

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 16 септември 2017г.

Повече информация можете да откриете ТУК.


bottom of page