КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - "MOJU YOU(th)NIVERSITY 2017"


16 - 21 октомври 2017г., Фаро, Португалия

Основната цел на този проект е да развие компетенциите на участниците да работят и да действат в междукултурна среда, по-специално по теми като управление на конфликти с млади хора с различен културен произход, особено мигранти и бежанци чрез неформално образо