top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Учебно посещение - VolunTour: Grow-Clean Cambodia


21 октомври - 1 ноември 2017г., Пном Пен, Камбоджа

VolunTour е организиран от младежки НПО, които съчетават отговорния туризъм, доброволчеството и срещите със заинтересованите страни по темата за околната среда и образованието.


Това е част от изграждането на капацитет "Еразъм +" в областта на младежта. Общата цел на изграждането на капацитет е да се разработи нов формат за международна мобилност, наречена VolunTours, напълно организирана и изпълнена от младежки организации, чиято цел е да предложи качествен учебен опит и да вдъхнови активното участие и застъпничество в местните общности.

Тези VolunTours могат да се дефинират като смесица от отговорен туризъм, доброволчество, взаимодействие с местните общности и със заинтересованите страни, по различна тема за всяка засегната азиатска страна. Азиатските и европейските младежки организации работят заедно, за да организират VolunTours в Индия, Непал и Камбоджа.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 25 септември 2017г.

Повече информация можете да намерите ТУК.


bottom of page