top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Учебно посещение - "Младите хора и екстремизмът: Гъвкавост чрез младежко


20 - 25 ноември 2017г., Великобритания

Като отправна точка, това учебно посещение ще разгледа начина, по който младите хора се възприемат в обществото и как това може да повлияе на ангажираността им с тях по въпросите на екстремизма и радикализацията.

Въз основа на подходите за гражданска младежка работа посещението има за цел да подпомогне младежките работници да разберат как могат да се ангажират с младите хора и да създадат безопасни пространства за проучване на въпроси, които ги касаят.

Подходите за увеличаване на чувството за овластяване на младите хора ще включват изследване на участието в действие. Също така ще се подчертае значението на междукултурното разбирателство и неговата роля в една все по-разнообразна Европа.


Участниците ще могат да разберат опита на Северна Ирландия да се справят с политическия екстремизъм в продължение на няколко десетилетия и как младежките работници са се опитвали да отклонят младите хора от насилието.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 29 септември 2017г.

Повече информация можете да намерите ТУК.


bottom of page