top of page

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА! - Трейнинг курс - "Припознай го! - Продължение на развитието на стратегии з


15 - 21 декември 2017г., Йордания

Курсът на обучение цели да изследва и подкрепи по-нататъшно разработването на стратегии за признаване на младежката работа на национално ниво в рамките на Южното Средиземноморие и европейското регионално сътрудничество.

"Припознай го!" има за цел да обедини представители на национални и международни неправителствени организации с цел разработване на стратегии за насърчаване на признаването на младежката работа и неформалното обучение на национално и общностно ниво.


Изграждането на конкретна стратегия ще бъде важен акцент на курса на обучение, който ще включва различни аспекти и нужди, свързани с участниците и националните делегации, като се вземат предвид различните социално-политически реалности в групата на участниците. С това обучение организаторите целят съвместно да създадат пространство за честни дебати по концепции, теми и въпроси, свързани с "припознаването".

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 9 октомври 2017г.

Повече информация можете да откриете ТУК.


bottom of page