top of page

Конкурс за градски фотограф на годината 2017Най-мащабният конкурс по рода си,The CBRE Urban Photographer of the Year, празнува богатството и разнообразието в градския живот по света, като предизвиква както аматъори,така и професионални фотографи, да заснемат естеството на градската среда.

Предимства

 • Награди,включващи фотографски пътувания,дронове, GoPro и много други

 • Освен това всеки победител ще бъде включен и награден с книгата Urban Photographer Of The Year, която cе разпространява в целия свят.

Изисквания

 • Допускат се участници над 13 години. Ненавършилите пълнолетие трябва да имат съгласието на родител или настойник, за да се включат в състезанието.

 • Служители,чиновници и управители на CBRE,Inc. както и техни филиални компании,рекламни агенции, семейство и близки не биват допуснати до формата

 • Регистрирайки се,участниците се съгласяват с официалните правила и решения,които са окончателни и обвързващи във всяко едно отношение.

 • Указания за снимките (снимки,при които не са спазени следните указания или които са заснети от мобилно устройство няма да бъдат разгледани и оценени):

 • Снимките трябва да бъдат в .jpg формат

 • Снимките трябва да са минимум 300 dpi

 • Снимките трябва да бъдат запазени в цветните пространства RGB или SRGB

 • Снимките трябва да са между 1МВ и 8МВ

 • Снимката не може да участва,ако вече е печелила подобен формат

 • Водните знаци за позволени,но не са препоръчителни. Ако снимката е избрана за печеливша,ще е нужно да я предоставите без воден знак,за да бъде използвана при промотирането на конкурса,включително и в книгата Urban Photographer Of The Year.

Допустими региони : Достъпно за всички

Краен срок за кандидатстване : 30 Ноември 2017

Превод: Леа Георгиева


bottom of page