МЦРОО взима участие в "Migration 2020: Towards a Sustainable Inclusion


Трима от нашите сътрудници (Калоян Йорданов, Ирина Начева и Камен Комитов) ще вземат участие в семинара "Migration 2020: Towards a Sustainable Inclusion" от 24 до 30 октомври 2017 г. в Каляри, Италия, чиято основна цел е да анализира настоящите предизвикателства свързани с мигрантската криза в Европа, да се разкриятпричините за това явление и да се открои какво можем да направим днес, за да работим с младите мигранти и техните нови общности по устойчив начин, споделяйки опит и идеи и подчертавайки методите и техниките за повишаване на равнището на информираност в европейските страни относно възможностите за изграждане на по-приобщаващо общество.


Устойчивото приобщаване на младите мигранти ще бъде разгледаноширокообхватно както следва: интегриране на местния пазар на труда към бежанците, езикова, гражданска и образователна интеграция на мигрантите, начините за борба срещу стереотипите и митовете, които местните жители са оформили спрямо мигрантите в приемащите общности.

Нашите сътрудници ще представят МЦРОО на Панаира на неправителствените организации работещи с мигранти и панаира за ИТ приложения, разработени от организацията и/или от други НПО в България.

Семинарът събира 30 младежки работници и лидери от 10 страни от ЕС (Италия, Белгия, Великобритания, Ирландия, Швеция, Финландия, България, Унгария, Португалия и Германия).


#Life

logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2020 by ICDET