top of page

Писмен доклад показва увеличен прираст на заплатите и повече места за работа за безработнитеТазгодишният доклад за трудова заетост и повишаване на заплатите потвърждава позитивната тенденция на търсенето и предлагането на работна ръка в Европейския съюз.

Нивото на трудова заетост в Европа в момента надминава тази в пред-кризисния период с 235 милиона работещи. Безработицата, която обхваща 7,6% от населението, също клони към преодоляване. В допълнение на това, докладът сочи и, че понастоящем е по-лесно за един безработен да си намери работа.

От една страна, гъвкавите работни споразумения са в изгода на фирмите, както и на индивидите, но от друга страна, в някои случаи водят до разединение между работниците, притежаващи различни договори, и временните или частните работници, които са по-неподсигурени.

Докладът показва също, че трудовата заетост в ЕС се е повишила с 1,2% в почти всички членове на съюза. Рекордно увеличени нива на трудова заетост достигат държавите с относително най-много безработица (Унгария, Румъния, Естония, Латвия, Литва) – европейските нива се изравняват. Въпреки това, в много държави ръстът на трудова заетост е по-нисък от очакваното поради скорошно повишение на безработицата.

В повечето членове на ЕС броят на временните работници е по-нисък от този на постоянните

bottom of page