top of page

EVS long term "Develope and Involve Yourself" in Râmnicu Vâlcea, Romania is now CHECK-IN!Готови ли сте за 9-месечно приключение в Румъния? Обичате ли изкуството, музиката, театъра, аниматорските дейности, игрите, спорта, новите езици и култури? Този проект може да е вашият шанс!

МЦРОО като акредитирана ЕДС изпращаща организация в партньорство с фондация “Inimă pentru Inimă” като посрещаща организация, търси ЕДС ДОБРОВОЛЕЦ на възраст между17 и 30 години за участие в ДЪЛГОСРОЧЕН ЕДС ПРОЕКТ "#Develope and Involve Yourself", финансиран по програма Еразъм+.

Период: 01.02 - 30.09.2018г (9 месеца)

Място: Râmnicu Vâlcea, Румъния

Участващи държави: България, Франция, Италия, Литва, Испания и Гърция (по 1 участник от всяка държава)

Цели на проекта:

  • Увеличаване на толерантността и солидарността сред хората, за развиване на по-осъзнато общество;

  • Предоставяне на децата от общността подкрепа при личностното им развитие, както и развитие чрез неформално образование;

  • Помагане на доброволеца в неговото личностно развитие, чрез процеса на учене чрез правене;

  • Насърчаване на междукултурното учене чрез насърчаване на взаимодействието между младежи с различен културен, етнически и религиозен произход.


Описание на дейностите по проекта:

Дейностите ще включват изкуство, като живопис, занаяти, музикални и театрални работилници, но и анимационни дейности и игри, спорт, дейности на открито и езикови курсове, използвайки методите на неформалното образование. Шестимата доброволци ще планират, организират и реализират и:

  • Промоционални събития за повишаване осведомеността в общността за значението на доброволческата дейност, за създаване на по-приобщаващо и обединено общество;

  • Събития за младежите, с които да ги информират за програмата "Еразъм +" и възможностите, които тя може да предости за всеки един от тях;

  • Събития за набиране на средства;

  • Ще дадат своя принос за блога на проекта;

  • Ще изготвят свои лични проекти.. и много други дейности.

СПОРЕД ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА: Всички разходи на доброволеца по време на упражняване на доброволческата служба в определената държава /път, храна, застраховка, обучение по съответния език на държавата, вътрешен транспорт, джобни пари/ се ПОЕМАТ 100% от проекта. ТАКСА за участие в проекта НЯМА! Избраният кандидат сам заплаща своите транспортни разходи, като след това те ще му бъдат възстановени.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции, както и допълнителен сертификат от страна на МЦРОО, с описание на всички извършени дейности, проекти, събития, обучения и т.н от ЕДС доброволеца по време на проекта.

ЕДС СЛУЖБАТА Е ВИСОКО ЦЕНЕНО НИВО НА МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА МОБИЛНОСТ ЗА РАЗВИВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ!!

Всички международни компании както и все повече български признават ЕДС службата за СТАЖ в дадената професия. Подходяща е за млади хора завършили или все още не започнали своето висше образование което не е задължително за да придобият невероятни умения и компетенции чрез които да изпъкнат сред останалите кандидати. Повече информация относно това какво точно представлява ЕДС възможността, може да откриете ТУК!

Множеството успешни истории на ЕДС доброволци можете да видите в канала на ICDET TV ТУК!

Чуйте и интервютата и впечатленията на 4-мата ЕДС доброволци, които МЦРОО имаше удоволствие да домакинства за 6 месеца тази година по Радио Еразъм+ България

Подробен инфопак за настоящия проект можете да намерите ТУК!

Е, реши ли се?!


bottom of page