top of page

Стипендии за младежи журналисти от развиващите се страни


Фондация „The Heinz-Kühn-Foundation“ награждава със стипнедии млади журналисти от Северен Рейн-Вестфалия и развиващите се страни, като им дава възможност за шестседмични или тримесечни отчетни пътувания в развиващите се страни като Африка, Азия и Латинска Америка. Кандидатурите за идната година трябва да бъдат приети до 30-ти Ноември.


Фондацията предоставя и средства, които дават възможност на кандидатите от развиващите се страни да получат професионален журналистически опит в Северен Рейн-Вестфалия за период до три месеца.

Стипендиите имат за цел да дадат възможност на младшите журналисти да продължат професионалното си развитие, да продължат обучението си в нова обстановка,да придобият първа ръка и задълбочено познаване на обичаите, възгледите и начина на живот в други страни.

Стипендиантите получават еднократна вноска, покриваща техните разходи за обучение и битови разходи,самолетни билети, разходи за изследователски материали, пътувания в приемащата страна; и, ако е необходимо, курс по немски език до четири месеца в Институт „Гьоте“ в Дюселдорф или Бон.

Основни критерии

Младите журналисти от Северен Рейн-Вестфалия и развиващите се страни имат право на стипендия, ако отговарят на следните изисквания:

• имат силен интерес към проблемите на развитието;

• вече са придобили значителен професионален опит в журналистиката (желателно е завършено колегиално образование);

• не са на възраст над 35 години; и,

• да владеят добре официалния език на приемащата страна (кандидатите от чужбина трябва да имат поне основни познания по немския език)

Към заявлениетотрябва да бъдат приложени следните документи: автобиография и снимка; удостоверения за професионално обучение и настоящо занятие; сертификати за чужди езици; Германските кандидати трябва да представят подробно изявление, обясняващо мотивите за кандидатстване, избора на страната домакин и предложената тема за изследване.

Кандидатите от чужбина трябва да предоставят мотивационно писмо на немски език.


bottom of page