Защо стажовете са важни за твоето бъдеще?


Опит

В университета придобиваш теоритични знания, но това, което липсва е опитът. Стажовете ти предлагат именно практически знания. Чрез тях можеш да докажеш, че всъщност притежаваш уменията за работа, а не само да говориш за тях.