Международен семинар "Cross Over"


12-16 февруари 2016г., Литва

Това е покана за интернационална фаза от проекта "Cross over", които се стреми към завишаване на разбирането на

"Erasmus+" Key Action 2 youth part. Целта на международния семинар: да подобри качеството на Key Action 2 Strategic Partnerships projects, като се набляга на:

  • Повишаване разбирането на ERASMUS+ KA2 между потенциални бенефицианти;

  • Осигуряване пространство за бъдещо развитие на идеи за проекти с партньори и за обратна връзка от представители на Северна Америка, както и консултации с тях;

  • Изучаване спецификите на стратегическото партниране измежду младежите;

  • Подкрепа