top of page

Първа координационна среща по КД2 проекта в който МЦРОО е партньор-Computer literacy for the new age


Пет организации от България, Македония, Испания, Естония и Португалия обединиха своя опит в проекта "Компютърна грамотност за нова ера". Таргет групата е възрасни хора, които имат желанието да развият компютърните си умения, за да бъдат по-приспособими към (цифровия) пазар на труда.


Като част от българската организация: Международен център за развитие на образованието и обучението (ICDET), участвах в уводната фаза на програмата, която се проведе на 08-10 януари 2018 г. в красивата столица на Македония - Скопие. По време на срещата се опознаваме, като всяка организация се представи. Също така петте организации обсъдихме и съгласувахме управлението на проекта, подготвихме предстоящите събития и не и последно място - установихме управлението на бюджета.

Срещата беше полезна, а аз се радвам, че бях част от проект, целящ осигуряването на ефективен, висококачествен курс за възрастни хора и подобряването на компютърните им умения.

Следващата среща ще се проведе в Естония през май 2018г., а целият проект ще продължи две години от януари 2018 до август 2019г. с общо седем транснационални срещи.

bottom of page