top of page

Как да създадем #Flawsome Brand


Никой не е перфектен. Нито пък която и да е марка. Всъщност марките, които успяват да направят дефектите си в ефекти, са склонни да играят няколко стъпки напред.

 

Истината е, че всъщност много потребители нямат очакване техните марки да бъдат безпогрешни и перфектни във всяко едно отношение. А напротив, консуматорите използват марки, които са #flawsome и брилянтни въпреки техните недостатъци. #Flawsome марките са отворени и открити за своите грешки. Те показват съчувстивие, щедрост, скромност, гъвкавост, зрялост и хумор. Те имат характер и чувственост към човечността, която ги приема такива, каквито са.

Прозрачността печели

Flawsome марките ценят прозрачността. Те са открити относно бизнес техники, грешки и цели.Те споделят за нещата, с които не се справят много задоволително, но работят здраво, за да поправят именно това. Приемат критиката с чувство за уважение, скромност, а понякога и комедично (според обстоятелствата).

Прозрачността е една от най-важните стъпки за успешен бизнес!!! В свят, в който потребителите започват да се интересуват все повече за околната среда, обективността и социалната справедливост, нашият бизнес трябва да направи същото. С появяването на движения като „Кой направи дрехите ти“ („Who made you clothes”), което окуражава прозрачността в модната идустрия, ни еставаме по-взискателни към нашите марки и това, което искаме от тях те да представят.

Ние се подготвяме за свят, в който всичко (мненията, цените, качеството и поведението) ще бъде напълно достъпно и потенциално категоризирано като "безпогрешно". Така че, с потребителите, които вероятно ще разберат за вашите продукти, услуги и дейности, така или иначе, нямате друг избор освен да ги прегърнете недостатъците напълно.

Безпогрешността е илюзия, притововредна. Отделен, последващ критичен преглед не е задължително да Ви разбие като марка, но обществото иска да види, че предприемате стъпките за отстраняване на проблема. Всъщност, това кара хората да вярват в положителните отзиви повече. 68% от консуматорите вярват повече на рецензии, когато виждат и добрите и лошите резултати едновременно. Те не са глупави. Те знаят, че не всеки ще бъде доволен от всичко предложено през цялото време. Но искат да видят, че мнението им е чуто и оценено.


Марки с човешки лик

Според човешката природа на хората им отнема време да се свържат истински или да се доверят едни на други. Всеки има слабости, недостатъци или грешки. Същото важи и за марките. Нещата ще се объркат. Магията е в начина, по който марката отговаря на проблемните ситуации.

Повечето хора са напълно разочаровани от лошото корпоративно поведение. В резултат на това, всяка марка, която може да покаже бизнеса си в нова светлина, се посреща с отворени обятия. Близо 85% от потребителите по света очакват от компаниите да се включат активно в насърчаването на индивидуалното и колективното благоденствие. И все пак само 28% от хората смятат, че компаниите работят усилено, за да разрешат големите социални и екологични предизвикателства на модерния ни свят.

Все повече се осъзнава, че личността и печалбата могат да бъдат съвместими. Ето защо брандове като Патагония са толкова успешни. Бизнесите, които са успели, са разумни, полезни, забавни и дори "човешки". Те също са отворени и прозрачни относно тяхната цел, напредък и недостатъци.


Онлайн културата е КУЛТУРАТА.

Негъвкавите, скучни практики възспират потребителите да ги подкрепят с трудно спечелените си пари. Вместо това, те ценят тези марки, които могат да се ангажират с незабавна, открита и честна комуникация онлайн.Тъй като повече хора споделят живота си онлайн - недостатъците и всичко останало, толкова повече се очаква марките да направят същото.

Накратко, "брандовете" не са перфектни и не трябва да се преструват, че са. Да имаш #flawsome марка означава да се отрвориш пред потребителите. Става въпрос за представяне на продуктите, които не са напълно перфектни, за да съществува по-добра обратна връзка с клиентите и техните съвети. Тук наистина става въпрос за това да се учиш от грешките си и да предприемеш действия в това да се подобряваш с всеки изминал ден.


bottom of page