top of page

SMS 3 "Show My Skills" - Тренировъчен курс


23-29 март 2018г., Siwa Oasis, ЕГИПЕТ

"Най-добрият начин да предскажете бъдещето си е да го създадете".

-Abraham Lincoln

Нашето бъдеще е в ръцете на младежта, която в този момент се подготвя да бъде архитектът на света.

Курсът в слънчевия египетски оазис относно умения за управление на лидери и събития се осъществява чрез неформално учене, междукултурно и междуопитно обучение и е предназначен за силно мотивирани млади хора, активни в младежките организации.

Има много програми и проекти, които помагат на младите хора да развият своите умения и да разширят хоризонтите си, а понякога фокусът е поставен повече върху количеството, отколкото върху качеството. "Пътуването" от една малка идея до окончателното "внедряване" на младежки дейности и знания не е лесно и изисква познания и умения както в управлението на проекти, така и в ръководството им.


След успеха на предишните 2 издания на обучителния курс SMS с чудесен резултат от 40 участници от различни страни по света, ще дадем нов шанс на нови участници да се присъединят към Show My Skills 3 - инициатива, която ще ни събере в рамките на 7 дена.

Ще предоставим на участниците нови инструменти и умения, които ще доведат до разработването на нови проекти и дейности за младежта в бъдеще. Освен това, обучението ще бъде възможност да се споделят опит и качествени знания, което допълнително ще повиши положителните резултати на създадените проекти занапред.


Като приканваме към този проект предимно неправителствени организации, ние имаме тенденция да укрепваме сътрудничеството между различните заинтересовани страни и да създаваме пространство за изграждане на дългосрочни партньорства.

Също така ще насърчим нашите участници да създадат широка международна мрежа за навременна и насрещна комуникация. Основната цел е да се даде възможност на участниците да придобият умения и знания, да развиват и ръководят международни младежки и доброволчески дейности в световен мащаб.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 12 февруари 2018г.

Повече информация относно мероприятието можете да откриете ТУК.


bottom of page