top of page

Изкуството да дебатираш


Когато става дума за дебати, хората си представят нещо скучно и сухо. Но това е цяло изкуство, изразено по креативен начин. Това да трогнеш съзнанието - както нашето собствено, така и това на другите, е сред най-усиленият труд. Трябва чрез думи да накараш човека отсреща не само да те слуша, но и да се вслуша в думите ти. Преди да констатираме, че някой греши, трябва да погледнем през неговата перспектива, защото човек не може да сгреши от гледната точка, от която преценява, тъй като възприятията на нашите сетива винаги са верни. Както казва Блез Паскал:

Хората обикновено са по-добре убеждавани от причините, които самите те са открили, отколкото от онези, които са дошли в съзнанието на другите.

Дебатите се състоят в кореспонденцията, която се стремим да установим между главата и сърцето на онези, на които говорим, от една страна, а от друга - между мислите и изразите, които използваме. Това предполага, че сме изучили добре сърцето на човека, за да познаваме всичките му сили, а след това да намерим точните размери на дискурса, които искаме да адаптираме към тях. Те са начин да пресъздадем позицията на опонента толкова ясно, ярко и справедливо, че той да каже: “Благодаря, 'де да го бях казал по този начин.”.


Има различни видове дебати по света, но сега ще ви представя най-разпространените видове в България, а именно – World Schools Debates & British Parliament style.

World Schools Debates

Ако някой пита за моето лично мнение, бих казала, че този формат ми е любим. Той е смесица между Британски Парламентарен и Австралийски-Азиатски. Всяко разискване се състои от осем речи, два отбора, състоящ се от трима членове, представляващи Правителство и Опозиция. Първите шест изказвания са с продължителност осем минути, като всеки отбор след това завършва, като дава 4-минутна заключителна реч, направена от говорител номер 1 или говорител номер 2 в отбора.

В края на дебата съдията трябва да посочи в бюлетината кой отбор печели кръга и да даде точки на всеки говорител. Първите три речи се оценяват по скала от 60-80, като речта на „отговора“ се оценява по 30-40 точкова скала. Тогава общият брой точки за всеки отбор се определя, а победният отбор трябва да има повече точки, отколкото губещия отбор. Бюлетинът трябва да даде конструктивна обратна връзка и на двата отбора.

British Parliamentary Style

Този стил дебат е най-популярният стил и се среща в академичната среда. Най-голяма популярност и подкрепа има във Великобритания, Филипините, Австралия, Бразилия, Канада и много други държави по света. Речите обикновено са между 5 и 7 минути на представител. Има 4 страни (4 отбора, по 2 човека в отбор) – отварящо правителство, отваряща опозиция, затварящо правителство и затваряща опозоция. На всеки един отбор се дават точки, като се разпределят между отборите – 4,3,2,0. Отборът, събрал най-много точки през целия турнир, отива на финал.


Разбира се, за да се получат нещата, е нужно да знаете как се работи в екип. Ако това обаче не е по вашата част, тогава може да пробвате във формат „Lincoln-Douglas”, в който ще можете да дебатирате самостоятелно срещу само един опонент.

Който и формат да изберете, със сигурност няма да сгрешите, тъй като именно в дебатите се раждат истинските лидери. Не се страхувайте от предизвикателствата, защото именно те изграждат силните характери!!!

Надежда Трайкова

bottom of page