top of page

Empowering 2 Empower - Slovenia 2018Краен срок за кандидатстване: 10.07.2018

Вие сте мотивиран човек, който иска да даде възможност на младите хора? Обичате ли да пътувате? Предлагаме международен курс за обучение по програма "Еразъм +" в Словения, предназначен за младежки работници или хора, които имат интерес да работят с възможностите за намиране на работа на младите хора.

Международният проект "EMPOWERING to EMPOWER" е посветен на предоставянето на права на младежките работници / лидери да работят с безработни млади хора и млади хора от райони в неблагоприятно положение.

В планирането и подготовката на проекта участват 10 партньорски организации, които работят в 8 различни страни (Словения, България, Италия, Гърция, Литва, Румъния, Турция и Полша).

Целта на проекта е да подготви младежки работници / лидери за придобиване на необходимите компетенции за работа с безработни младежи и младежи от необлагодетелствани райони, така че те да могат да им помагат и насочват в живота им, като постигат кариерните си цели.

Младежките работници / лидери трябва да имат умения за менторинг, осигурявайки сигурност и подкрепяйки младежите в определянето и постигането на техните желания/цели. Като ги насърчават да участват в програмите за лично и социално развитие, като ги подкрепят чрез придобиване на компетенции, като им помагат чрез принос в личностното им развитие, ги насърчават да бъдат активни и отговорни граждани и в крайна сметка ги подготвят да бъдат отговорни при навлизането на пазара на труда.

Обучението ще бъде насочено към придобиване на компетенции за самоувереност, ефективност и творческа работа с безработни младежи и младежи от необлагодетелствани райони. Ето защо следните дейности ще бъдат включени в обучението:

- дейности от публично говорене (индивидуално и групово) и самопромотиране;

- семинари по темата за безработицата сред младите хора по отношение на обмен / преглед / представяне на факти в областта на младежката безработица и обмен / прегледи / представяне на решаването на този вид проблем;

- идентифициране на професиите на бъдещето и запознаване на участниците с него;

- дейности за запознаване и научаване на методите за подготовка и провеждане на семинари и методи за работа с безработни младежи и младежи от необлагодетелствани райони. То ще бъде последвано от реална подготовка и внедряване на семинар, в който участниците в проведения семинар ще бъдат безработни млади хора или младежи от необлагодетелстван район – Халозе.

В рамките на проекта един ден ще бъде посветен на екскурзиия, на която ще се разгледат примери за добри практики по отношение на създаването на допълнителни работни места за младите хора.

Работният език на проекта е Английският.bottom of page