top of page

Team Europe Junior отново “се върна на училище"


Йорданка Тодорова посети ЕГ “Иван Вазов" в Пловдив и си поговори с десетокласниците за Европейския съюз🗣. Младежите се оказаха добри във викторините🙋‍♀️, за което получиха и своите награди🎁. А после разбраха и какво прави всъщност ЕС, как функционира и как се стига дотам, че да им дава възможностите, които предлага. Разшириха познанията си за Съюза и получиха информация за участие в “Еразъм +”, доброволчество, стаж и работа. Една анкета 📈 на края на презентацията показа, че 83% от тийнейджърите в залата считат, че предоставената информация ще им е от полза✅. Младежки екип “Европа” благодари за съдействието от страна на ръководството на гимназията и е готов за следващи срещи “отново на училище". 🤩

bottom of page