top of page

YE Initiate your career in Costinești, Romania is NOW CHECK-IN!


Международен център за развитие на образованието и обучението търси 6 младежа за участие в младежкия обмен "Initiate your career", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на проекта е да помогне на младите хора да увеличат възможностите си за работа чрез активното им участие в подобряването на техните лични и професионални компетенции, които да отговарят напълно на изискванията на пазара на труда.

Място на провеждане: Костинещи, Румъния

Период на провеждане: 8 - 17 Юни 2018г.

Профил на участниците: 6 младежа на възраст между 18 и 24 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 36 младежи от 6 различни държави, а именно: България, Румъния, Гърция, Унгария, Чехия и Словакия.

Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества:

- повишаване нивото на компетентност при публично говорене;

- поддържане развитието на ключови знания, способности и нагласи по отношение на присъединяването към пазара на труда;

- повишаване знанията, компетенциите и уменията по отношение на предприемачеството;

- развиване на междукултурни компетенции, културно съзнание и изразяване, др.

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в 3* пансион Vila Dumy, намиращ се на 200 м от плажа.

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 05.05.2018г.

2. Всички получени кандидатури за съответни проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 25 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта, най-вече мотивация за участие- усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page