Заетост на европейския пазар на труда?Какви са статистическите данни за заетостта в Европейския съюз? Научете повече в този видеоклип от Европейската комисия!

#explore

logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2021 by ICDET