top of page

Заетост на европейския пазар на труда?Какви са статистическите данни за заетостта в Европейския съюз? Научете повече в този видеоклип от Европейската комисия!

bottom of page