top of page

Обучение за разработване на виртуални проекти за обмен


Предлага се професионално развитие за младежки работници и университетски преподаватели, които да се научат как да разработят транснационален проект "Еразъм + виртуална размяна" (TEP), за да обогатят и разширят съществуващите програми.


Транснационалните проекти "Еразъм + Виртуален обмен" (TEP) са малки виртуални обменни проекти, разработени съвместно от младежки работници и / или университетски преподаватели от две или повече различни страни. Те са предназначени за насърчаване на значими междукултурни преживявания, развитие на трансверсални умения, както и познаване на конкретен предмет (напр. Международна политика, медийни изследвания, музика и т.н.) и / или придобиване на специфични компетенции (например фотография, графична журналистика, чужди езици и т.н.). В контекста на висшето образование партньорските преподаватели работят заедно, за да адаптират част от съществуващите курсове, така че да включват виртуален обмен с продължителност 6-10 седмици. Младежките организации работят заедно, за да обогатят или разширят съществуващите програми, които имат.

Предлага се професионално развитие на лица от университети и младежки организации, които имат идея за виртуален обмен и се интересуват от разработването и прилагането му заедно с партньорска организация. Ще ви бъде предоставено онлайн обучение от експерти по Виртуален обмен и постоянна помощ, за да ви помогнем да проектирате, приложите и наблюдавате обмен с партньорите си според вашите общи интереси, нужди и ограничения.

Възможностите за основно и напреднало обучение са налични от май 2018 г.

Ще има няколко други възможности за обучение през следващите няколко месеца. Моля, изразете интереса си и ще бъдете уведомени за тези възможности своевременно.

Тъй като нуждите на младежките организации се различават от тези на висшите учебни заведения, се предлага персонализирана подкрепа за такива организации, които се интересуват от създаването на транснационални проекти за виртуални обмени по Еразъм+.

Програмата за съвместно разработване на TEP е разработена така, че да поеме обучителите партньори и техните екипи за подкрепа чрез необходимите стъпки за проектиране и внедряване на успешен виртуален обмен.

Програмата "Основно обучение" предоставя на участниците въвеждане във виртуалния обмен и транснационалните проекти за виртуални обменни програми "Еразъм+" чрез подхода "обучение по практика".


bottom of page