Възможност за безплатно обучение в Европа


Консорциуми на висши учебни заведени с учебни периоди в най-малко две европейски страни, предлагат: съвместни магистърски програми по Еразмус Мундус (EMJMD) и Съвместни докторати "Еразмус Мундус" (EMJD). Програмите ще предлагат стипендии за курсове, които се провеждат през академичната 2018-2019 година. Повечето консорциуми изискват подаването на кандидатури между октомври и януари.